O prázdninách 2018 jsme se opět po roce navrátili do Pastvin – do areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Tentokrát jsme se ovšem přenesli do dob doslova pradávných. Také proto nesl ročník letošního tábora název „PRA PRA“.

Hned po příjezdu do pravěku se děti ubytovaly v jeskyni Altamíra, kde se od své průvodkyně pravěkem Hněvuše a mamutíka Hněvíka dozvěděly, jaký úkol je na pravěký týden čeká. Jako první si v jednotlivých tlupách vytvořily pokřiky, znaky a oděvy, které později představily všem ostatním. Později se vrhly do stavby vlastních oppid (neboli sídlišť) se vším vybavením. Tou dobou však mezi tlupy vtrhly zákeřné gorily, jejichž jediným cílem bylo ukrást praklíč od jeskyně. Tlupy ale dokázaly spolupracovat a společně tak klíč ubránily.

V průběhu týdne čekaly děti různé zajímavé hry a aktivity, které jim přiblížily život v pravěku. Rovněž naučný výlet do archeoparku ve Všestarech zanechal na dětech velký dojem. Ke konci týdne ale dobrá nálada zvážněla – gorily unesly mamutíka Hněvíka a tlupy se tak musely vydat na jeho záchranu. Pomocí výkupného a pravěké písničky se jim nakonec podařilo Hněvíka zachránit a gorily porazit. Navíc ještě získaly hodnotný poklad a tak se mohly s úsměvem na tváři vrátit zpět do současnosti.

Opět se vyplatilo „táhnout za jeden provaz“ a připravit pro děti unikátní týdenní zážitkový tábor na který budou vždy rády vzpomínat. Jménem spolku ProVás Hněvotín,z.s. děkuji všem vedoucím tábora, podporovatelům a sponzorům spolku bez kterých by nebylo možné dosáhnout takové úrovně.

HLAVNÍ VEDOUCÍ: Petr Niessner
PROGRAMOVÍ VEDOUCÍ: Petr Niessner a Milan Krejčí
ZDRAVOTNICE TÁBORA: Lucie Přikrylová a Ludmila Hejtmánková
VEDOUCÍ TÁBORA :  Hana Ošťádalová, Markéta Dulovcová, Radovan Psotka, Radka a Jaromír Dudovi, Kamila Motzke, Milan Horák, Miroslava Kočí, Pavel Dostálík, Radek Kwaczek, Ilona Niessnerová, Petr Krejčí
KAMERA, FOTO + WEB A FILM: Adam Niessner a Samuel Duda
TECHNICKÁ PODPORA A DOPRAVA: Miroslav a Matouš Dorazilovi, Tomáš Svoboda, Marcel Motzke, Matěj Dulovec

 

To Top