Léto 2015 pro nás všechny bylo „Indiánské léto

↓ Videa z tábora naleznete níže na stránce. ↓


 

 

VEDOUCÍ TÁBORA: Milan Krejčí, Stanislav a Hana Ošťádalovi, Daniel Hulík, Radovan Psotka, Radka a Jaromír Dudovi, Kamila Motzke, Petr Krupáš, Pavel Dostálík, Lucie Přikrylová, Michaela Horáčková, Ivana Filkászová a Petr Niessner.                                                             

ZDRAVOTNICE TÁBORA: Helena Slintáková

KAMERA, FOTO + WEB: Stanislav a Hana Ošťádalovi, Michaela Horáčková, Petr a Adam Niessnerovi

Naše generace Husákových dětí trávila své letní prázdniny převážně na chalupách s rodiči nebo na nejrůznějších podnikových táborech. Pokud jsme si takový tábor oblíbili, jezdili jsme pak na ně opakovaně několik let, přestože turnusy byly i třítýdenní, měli jsme tam již své vedoucí a kamarády a dodnes na ně s láskou vzpomínáme.  Po sametové revoluci se situace razantně změnila, podniky houfně zanikaly a na několik let byly tábory dány tzv. „k ledu“.  V Hněvotíně se táborovou myšlenku podařilo oživit v roce 2014, kdy se podařilo sestavit FAJNPARTIČKU nadšených sousedů, kterým opravdu záleží na společném soužití dětí a celých rodin v naší obci a začali jsme společně vymýšlet a připravovat 1.hněvotínský zážitkový tábor a tak zprostředkovat dětem kousek z našeho dětství. Organizace letního tábora v dnešní době je hodně o legislativě a finančním zajištění, takže bylo potřeba založit spolek, sehnat finance, vytvořit webové stránky a zvolit téma. Pak mohl Standa Ošťádal připravit celotáborový program opravdu do nejmenších detailů, Radka Dudová se zhostila úkolu hlavní vedoucí tábora s názvem INDIÁNSKÉ LÉTO a Petr Niessner zajistil technické zázemí, dopravu, pojištění a pronájem penzionu RELAXA spol. STAN ve Žďárském Potoce u Rýmařova. Společně jsme oslovili hněvotínské firmy, podnikatele i vedení obce o finanční příspěvek na realizaci tábora. V polovině srpna 2015 jsme byli po deseti měsících příprav všichni nastoupeni u hasičské zbrojnice a připraveni vše naložit do dvou autobusů a čtyř dodávek. 80 hněvotínských dětí a 14 vedoucích vyrazilo prozkoumat neznámé. Po příjezdu do tábora se děti rozdělily do šesti indiánských kmenů, vymyslely si svůj název, pokřik, oděv a vyrobily štíty. Po celý týden plnily nejrůznější úkoly, hrály noční i denní hry, přespaly v pravém indiánském týpí, koupaly se v bazénu a prošlapaly si svou mnohdy první cestu na Praděd. Ty odvážnější si vyzkoušely místní lasergame nebo zakusily výšky v lanovém centru. Všichni jsme si první tábor opravdu užili a věříme, že se dětem týden v Jeseníkách moc líbil. Děkujeme všem vedoucím, sponzorům a podporovatelům tábora, uvědomujeme si že bez Vás by nebylo možno tábor realizovat na takové úrovni.

VIDEA z táborových dní:

GALERIE: Jednotlivé indiánské kmeny


Článek ze Zpravodaje obce Hněvotína:

To Top