Chystáme výstavu všech našich osmi táborů

Na sobotu 17. září připravujeme jubilejní výstavu, jaká tu ještě nebyla! Všech osm ročníků našeho pobytového tábora na jednom místě. Všechny vás na ni srdečně zveme do sálu kulturního domu – přijďte zavzpomínat, prohlédnout si výrobky dětí, kostýmy a propriety, najít se na fotkách a podělit se s námi o své zážitky a vzpomínky.

Výstava „8 LET DĚTSKÝCH TÁBORŮ PROVÁS“ připomene tábory od Indiánského léta až po Cirkusoviny. Její brány se otevřou v 10 hodin a po celý den až do 20 hodin večer bude k dispozici všem zájemcům, ať už z řad bývalých dětských účastníků, vedoucích či úplných nováčků, kteří na našich táborech doposud nebyli. Při příležitosti takto významné připomínkové akce jsme si pro návštěvníky připravili zajímavou akci:

DĚTI A MLÁDEŽ: přineste s sebou na výstavu co nejvíce vlastních táborových triček, za každé z nich budete drobně odměněni
DOSPĚLÍ (rodiče, prarodiče): pokud zvažujete účast svého dítěte na našem příštím táboře tak neváhejte a přijďte si na kole štěstí vytočit slevu na úhradu za tábor

(slevu mohou vytočit maximálně 4 osoby nad 18 let z rodiny dítěte, veškeré vytočené slevy se sčítají)

Budeme se na vás všechny těšit – zejména na známé tváře, s nimiž můžeme zavzpomínat na naše táborové prvopočátky, ale také na úplné nováčky, které moc rádi seznámíme s naší táborovou činností.

Na viděnou na výstavě!

To Top