HNĚKVÍZ: Jak se přihlásit, pravidla kvízu a typy otázek

Všechny příznivce kvízů a vědomostních soutěží srdečně zveme na první a poslední HNĚKVÍZ, který proběhne

v sobotu 24. února 2024 od 18 hodin na sále kulturního domu.

V tomto článku najdete podmínky přihlášení družstva, pravidla kvízu a typy otázek, které vás budou čekat.


Jak se přihlásit?

Je to snadné! S přáteli, členy rodiny či sousedy sestavte družstvo. Maximální počet členů je 6. Ideální je sestavit tým s členy různé věkové kategorie. Věk nehraje v HněKvízu roli, zapojit se mohou teenageři, dospělí i senioři. Důležitý je zájem o Hněvotín a dění v něm. Po sestavení týmu mu vymyslete vlastní název (nutná podmínka) a následně jej přihlaste na email konicek@hnevotin.cz nejpozději do neděle 18. února 2024. Následně bude váš tým zapojen do hry.


Jaká jsou pravidla?

Během kvízu budou družstva odpovídat na pokládané otázky, kterých bude celkem 55. Otázky jsou rozčleněny do 10 tematických okruhů. Kvíz se hraje na 5 kol, na každé z nich připadá 10 vědomostních otázek a 1 otázka tipovací, ve které se týmy snaží tipnou co nejbližší číselnou odpověď. Za každou správně zodpovězenou otázku se týmu uděluje 1 bod, není-li uvedeno, že je otázka za půl bodu – vždy bude u otázky řečeno, zda je za 1 či za půl bodu. 

Odpovědi týmy vyplňují do kartiček, které obdrží od pořadatele na začátku kvízu. Je vhodné odpovídat co nejpřesněji, aby mohla být odpověď uznána. U jmen osob stačí uvádět pouze příjmení. Při otázkách na názvy rostlin či stromů je nutno uvést dvojslovný název, aby byla odpověď uznána v plné výši 1 bodu. V případně nejasností při odpovídání je vhodné se doptat moderátora kvízu či pořadatele na přesnou podobu odpovědi.

Na konci každého kola po zodpovězení 10 otázek a 1 otázky tipovací jsou archy s odpověďmi vybírány. Po odevzdání archu nelze odpovědi dodatečně upravovat či měnit. Co je psáno, to je dáno! Dbejte na čitelnost odpovědí. Ke každé otázce lze odpovědět pouze jednou, při dvou různých odpovědích nebude zodpovězení uznáno. Organizátor všechny odpovědi z kola ihned vyhodnotí a týmy informuje o jejich bodovém stavu. Po uplynutí všech 5 kol je vyhlášeno celkové pořadí, kdy se týmy dozví, kdo se stal vítězem kvízu. Vítězný tým a týmy na druhém a třetím místě obdrží hmotné ceny.

Reklamace odpovědí ze strany týmů nebudou po odevzdání archů přijímány. Odpovědi na otázky jsou čerpány z oficiálních obecních zdrojů jako jsou zpravodaje, kroniky, obecní webové stránky či zdroje od místních občanů.

Při shodě bodů více týmů na konci kvízu rozhodují o konečném pořadí tato kritéria:
– počet bodů bez tipovacích otázek (více bodů = vyšší umístění)
– počet členů týmu (méně členů = vyšší umístění)
– nejvyšší počet bodů získaný v jednotlivém kole (vyšší počet = vyšší umístění)

Je přísně ZAKÁZÁNO používat při kvízu mobilní telefony, tablety, notebooky a podobná zařízení. Rovněž není povoleno používání kalkulaček – počty se tipují, nikoliv počítají. Jedinými povolenými pomůckami je papír na poznámky a propiska. Propisky i papíry zajistí organizátor kvízu a budou k dispozici na místě.

Pravidla jsou obdobná jako při tradičních hospodských kvízech. Větší přehled v nich bude mít tedy ten, kdo se takových kvízů účastní a ví, jak to na nich chodí. Moderátor HněKvízu před začátkem hry pravidla všem vysvětlí a dodatečné otázky k nim zodpoví. Nemusíte se tak obávat, že kdo se neúčastní hospodských kvízů, bude na HněKvízu v nevýhodě – všechny týmy budou mít stejnou šanci na výhru.

Občerstvení v sále zajistí organizátor. V nabídce bude pivo, nealkoholické nápoje, drobné občerstvení (brambůrky apod.) a po dohodě s restaurací Na Hřišti i možnost objednání pizzy.


Jaké budou typy otázek?

Pro HněKvíz sestavil náš tým sadu 55 různých otázek, které jsou různorodé jak do tématu, tak i do typologie. Čekají na vás otázky s klasickou odpovědí, dále poznávací otázky s obrázky, otázky s hudebními ukázkami, otázky typu ABCD, otázky za 1 nebo 1/2 bodu a také tipovací otázky. Nabízíme vám ukázku typů otázek (obtížnost otázek bude různá – od jednodušších až po záludnější – některé budou více vědomostní, jiné zase více intuitivní a tipovací). 


Věříme, že vás HněKvíz zaujal a přihlásíte na něj svůj tým!
HněKvíz bude jen jednou a naposledy, tak neváhejte a zapojte se!
Není třeba vyhrát, ale pobavit se…
Budeme se na vás těšit!

Adam Niessner & Lukáš Koníček
– autoři HněKvízu –

 

 

To Top