Hněvotín – obec Olomouckého kraje 2016

Naše obec se 9.6.2016 zúčastnila krajské soutěže o titul Obec roku 2016. Náš spolek se na tuto prezentaci přiravoval již od večera předchozího dne, neboť bylo nutné postavit indiánské týpí. Již od brzkého rána se sešlo pár ochotných sousedů, aby společně připravili prezentaci spolkové činnosti v uplynulém roce. Komise dorazila k našemu stanu s 15 min. zpožděním, což se bohužel odrazilo na prezentaci naší činnosti, kterou jsme byli nuceni zkrátit na pouhých 8 minut. I přesto se nám podařilo představit veškerou činnost našich občanů tak, jak jsme ji společně prožili v letech 2011-2015.

Z roku 2015 ,kdy jsme založili spolek ProVásHněvotín, jsme hodnotící komisi společně představili tábor -INDIÁNSKÉ LÉTO, tvorbu hněvotínského betlému, vánoční pochod po stopách zlatého prasátka, velikonoční výzdobu obce. Závěrem jsme popsali letošní zážitkový prázdninový tábor na téma VESMÍRNÁ ODYSEA  a názorně představili připravované letní kino. Děkujeme tímto všem, kteří jste svou celoroční činností nebo i přípravou rozsáhlé prezentace přispěli k získání tohoto titulu. Slavnostní předání ocenění je naplánováno za přítomnosti cca 200 účastníků Ol.kraje, představitelů soutěžících obcí aj.hostů na pátek 19.8.2016 v areálu hřiště FC Hněvotín. Srdečně vás všechny zveme. Koncem měsíce září se naše obec opět utká s ostatními výtězi krajských kol v celostátní soutěži o obec roku 2016.

To Top