Po stopách zlatého prasátka 2017

Den před Štědrým dnem se již tradičně scházíme s milovníky přírody u vánočního stromu před obecním úřadem a hodinu po dvanácté společně vyrážíme na příjemnou předvánoční procházku do hněvotínských Skal. Děti i dospělí si tak krátí čekání na příchod tolik očekávaného Ježíška. Z minulých ročníků již účastníci vědí, že jim nejprve rozdáme psací potřeby
s odpovědní kartičkou a oni se následně vydají neurčitým směrem za známým cílem po stopách zlatého prasátka. Tentokrát jsme trasu dopředu neoznačili,
neboť se pokaždé našli nedočkaví „rychloútěkáři“, kteří celou trasu běželi s cílem najít prasátko jako první a získat tak většinu jeho bohatství, které je ale vždy určeno pro všechny děti. Stopy tak dopředu nikdo neviděl a celá skupinka se postupně přesouvala společně od stopy ke stopě, až jsme se po dvou hodinách všichni ocitli ve Skalách. S dětmi jsme vyhodnotili jejich odpovědi na 24 otázek a již nic nebránilo tomu, aby se zjevilo zlaté prasátko a všechny děti hojně obdarovalo sladkostmi.
Na každého účastníka rodinné procházky na místě čekal teplý čaj a připravené špekáčky. Opět jsme s sebou také přinesli dobroty lesním zvířátkům a při poslechu koled jsme si vzájemně popřáli příjemné svátky. Za soumraku jsme se pak vydali zpět do svých hněvotínských domovů.

PN

To Top