Pozvánka na výstavu „Vzpomínka na bílého jestřába“

Srdečně vás tímto zveme
v pátek 4.12. 2015 od 16 hod. do klubovny Vlčat  v prostorách OÚ Hněvotín na MINIVÝSTAVU pořádanou spolkem ProVás Hněvotín.
Můžete zde vidět:
1. fotogalerii z výroby hněvotínského betléma, který bude poprvé vystaven na akci „Rozsvěcování vánočního stromku“ dne 4.12.15 před OÚ.
Máme přislíbeno, že od 24.12.15 pak bude betlém možno vidět v hněvotínském kostele, o čemž vás budeme ještě informovat.
2. fotogalerii z prvního hněvotínského tábora Indiánské léto
3. ukázky diplomů, plaket, sošek a jiných táborových předmětů
4. ukázky výtvorů dětí – totem, štíty, kostýmy
5. videoprojekce z táborového hemžení
6. pro každé dítě z 1.ročníku tábora je připraven dárek v podobě DVD z Indiánského léta -( v případě sourozenců je pouze jedno DVD/rodinu )
7. představení tématu pro 2. ročník hněvotínského tábora 2016
8. v případě zájmu je pro vás připravena  PŘIHLÁŠKA na  2.ročník tábora 2016
(v první etapě nabízíme možnost přihlášení dětí z 1.ročníku tábora. Pokud nebude kapacita do 1.3.2016 naplněna, budeme nabízet přihlášky ostatním dětem v obci ).

Výstava bude přístupná po celou dobu programu rozsvícení vánočního stromu, proto je možné si přihlášku i DVD vyzvednout až při vašem odchodu z akce domů.

Těšíme se na setkání s vámi.

To Top