• Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna
 • Proměna

Proměna

Po pohodové cestě do indiánské rezervace Relaxa se budoucí indiáni v rychlosti seznámili s nejbližším okolím a chatou. Po výborném obědě se „účastníci zájezdu“ ubytovali, krátce spočinuli a zchladili se ve „Stříbrném jezeře“ – bazénku.

Takto osvěženi si vyslechli slovo Velkého Šamana, který je seznámil s Táborovým příběhem a následně je rozdělil do šesti kmenů. Pod vedením svých kmenových náčelníků si vyrobili krásné indiánské oděvy, čelenky, náhrdelníky a další, zcela originální ozdoby. Náležitost k osadě stvrdili všichni svým podpisem a červeným otiskem svého  palce na listině Táborového řádu.

Pak popustili uzdu své fantazii, vymysleli si název svého kmene a jeho symboliku. Následoval 1.velký zahajovací sněm, na kterém se nové kmeny prezentovaly a byly za to Velkým Šamanem odměněny zlatými valouny. Každý kmen pak hlasováním vybral ze svého středu nejlepšího indiána dne.

Poté jsme se rozešli do příbytků, přičemž jeden z kmenů drží „Soví hlídku“ nocováním v týpí při kytaře.

To Top