ProVás Hněvotín pomáhá Handicap Zlín

Občanský spolek  ProVásHněvotín,z.s. také pomohl s materiálním zajištěním  letního tábora pořádaného spolkem Handicap Zlín, z.s. . Tento   spolek se  již od r.1992 zaměřuje na potřeby osob se zdravotním postižením . Podporuje pracovní a společenské aktivity lidí se zdravotním postižením, usiluje o zlepšování životních podmínek lidí se zdravotním postižením a hledá cesty jak bourat bariéry mezi lidmi. Zajišťuje zejména sociální a návazné služby jako jsou osobní asistence, dopravní služby, klub dětí a mládeže, sportovní klub, půjčovna kompenzačních pomůcek a základní sociální poradenství. Navíc provozuje dobročinný obchod DOBRODĚJ. Tato nestátní nezisková organizace poskytuje ročně sociální a návazné služby pro 70-80 uživatelů a organizuje zájmové a aktivizační programy pro cca 80-90 osob. www.handicap.cz.

PN.

To Top