Vedoucí tábora 2016

Občanský spolek Pro Vás Hněvotín uspořádal o prázdninách již druhý ročník pobytového tábora pro 85 hněvotínských  dětí , tentokrát s názvem VESMÍRNÁ ODYSEA. V letošním roce byl takový zájem, že byla již překročena kapacita pensionu RELAXA a šest vedoucích bylo ubytováno v zapůjčeném vojenském stanu. Jakož to předseda spolku bych rád touto cestou poděkoval táborovým zdravotnicím a 15-ti vedoucím, kteří se po dobu 168 hod. odpovědně starali o celou naši cennou posádku. Jsem opravdu rád, že v naší obci žijí také lidé, kteří jsou ochotni ve vlastním osobním volnu a rádi bez nároku na odměnu vytvořit pro naše děti opravdu nezapomenutelné zážitky. Naši společnou odměnou jsou rozzářené oči dětí a také vaše pochvalné e-maily a vzkazy, které nás těší a vhání nám tak optimismus do žil. Děkujeme vám za ně a už nyní se všichni těšíme na společně strávené chvíle při dalších spolkových akcích. Závěrem také děkuji všem sponzorům a podporovatelům spolku, neboť bez jejich pomoci by nebylo opravdu možné zrealizovat tábor na takové technické úrovni.

PN.

To Top