Vyluštění PRVNÍ Hněvotínské tajenky

Na stránkách dubnového Zpravodaje jste mohli narazit na první vydání „Hněvotínské tajenky“. Její kompletní vyluštění a dodatkové informace k jednotlivým pojmům naleznete právě zde!


Pojmy z křížovky:

VODOROVNĚ:

7. Provázek: Letní kino Provázek spolek ProVás Hněvotín pořádá od roku 2016. Do tohoto roku proběhlo 8 filmových představení pod širým nebem pro děti i dospělé.
9. svatý Leonard: Patronem hněvotínského kostela je sv. Leonard (zmiňován i jako sv. Linhart). Světec je patronem fyzicky i duševně nemocných, domácího dobytka nebo i vězňů.
14. Václava: Tuto akci pořádá místní myslivecký spolek Blata v blízkých Skalách, akce uvedena např. ve Zpravodaji 5/2020.
16. laťka: Na sportovní akci se v předvánoční čas sjíždí do tělocvičny žáci z okolních vesnic, zmíněno ve Zpravodaji 1/2019.
18. Florián: Socha sv. Floriána se nachází na konci ulice řadových domů v západní části obce. Socha z roku 1830 měla obec ochránit před velkými ničivými požáry.
20. Nebotein: Jeden z původních německých názvů naší obce, zmiňován v publikaci Dějiny Hněvotína i v místních kronikách.
21. Wanzl: V pořadí sedmá evropská odbočka německé firmy Wanzl, která se zabývá výrobou nákupních vozíků, se v naší obci usadila v první polovině 90. let. Obsáhle o ní pojednávají zápisy z místní kroniky z let 1993, 1994 a 1995.
22. Kolář: Vystoupení Petra Koláře na hřišti FC završilo třídenní akci Dny obce a sjezd rodáků v červnu 2018. O akci pojednává článek ze Zpravodaje 4/2018.
24. EDOTT: Soukromá prodejna působila v budově č.p. 97 v ulici mezi farou a MŠ. Věnovala se prodeji potravin, drogerie, hraček a jiného spotřebního zboží. Otevřela s velkou slávou v říjnu 1991, ovšem již během roku 1992 firma budovu prodala a obec opustila.
27. Flášarová: Paní Jidřiška Flášařová, místní učitelka, vedla kroniku v letech 1988 až 1996 a poté opět v letech 2000 až 2009.
29. Trifid: Oblíbená zábavová kapela působící od 80. let, kterou vede pan Zdeněk Dvořák.
31. gloriet: Gloriet se sochou Panny Marie je chráněn jako kulturní památka ČR. Gloriet byl k původní samostatně stojící soše, která je datována do roku 1755, přistaven roku 1870.
33. hrnec: Oblíbená soutěž v tenise probíhá na místním hřišti již několikátým rokem. Poslední ročník zmiňován ve Zpravodajích 3/2020 nebo 1/2021.
35. vrtulník: O nehodě sovětského vrtulníku, který se za obcí zřítil 24. 7. 1987, pojednává historický článek ve Zpravodaji 3/2020.
36. MišMaš: Místní hudební skupina se stará o hudbu během mnoha obecních akcí – koštu, zabijačky či výletu vláčkem na Velký Kosíř.
38. Lukáš: Lukáš Koníček není jen obecním hospodářem, je rovněž hlavním iniciátorem nápadu vytvoření „Hněvotínské tajenky“.
39. březen: Hněvotínský košt se poprvé konal 19. března 2010, do roku 2020 proběhlo dalších 9 ročníků, jubilejní 10. ročník byl odložen z důvodu koronavirových omezení.
42. Kološ: Pan farář Vojtěch Kološ působí na místní farnosti od roku 2019. Během roku 2020 začal přispívat do místního Zpravodaje svými originálně laděnými „fejetony z fary“.
44. čarodějnic: Tradiční a mezi místními oblíbená akce, kterou ZŠ a MŠ pořádá ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel při ZŠ a MŠ a s obcí. Dle počasí probíhá buďto v malebném prostředí hněvotínský Skal nebo na hřišti FC.
45. zastupitelstvo: Během roku probíhá šest veřejných zasedání zastupitelstva v budově obecního úřadu. Zastupitelé jsou voleni na 4 roky, během kterých za normálních okolností proběhne 24 veřejných zasedání.
46. Valoušek: Místní učitel František Valoušek režíroval mnoho divadelních her spolku J. K. Tyl. Jeho poslední hrou se stali „Kutnohorští havíři“, následně odešel vyučovat na jinou školu. Tématu ochotníků se věnuje historický článek ve Zpravodaji 1/2021.
47. Čertovina: Do pekla Čertovina a vesničky Podlesíčko se místní děti s rodiči a spolkem ProVás vydali na jaře roku 2018.

SVISLE:

1. Augusta: Pozdější velmi uznávaný český paleontolog prof. RNDr. Josef Augusta jeskyni v místních lomech navštívil v prosinci 1925. Byl zřejmě jediným, kdo měl možnost jeskyni prozkoumat, než byla z bezpečnostních důvodů zasypána. Jeskyni se věnuje článek ve Zpravodaji 6/2020.
2. Qanto: Firma Astur & Qanto s.r.o. provozuje obchod se smíšeným zbožím od prosince 2017. Jde o první pobočku této firmy v Olomouckém kraji.
3. BABA: Taneční skupina BABA je oblíbená nejen v Hněvotíně, kde účinkuje na setkání seniorů či na Dnech obce, ale i v širokém okolí – vystupuje v Ústíně, Lutíně či Olomouci.
4. Pytlácká noc: Akci MS Blata poprvé uspořádalo na podzim 2019 ve spolupráci s SDH Hněvotín v prostoru hasičské zbrojnice. Zmíněno ve Zpravodaji 4/2019.
5. Blata: Říčka Blata je pravostranným přítokem Moravy, délka jejího toku činí více jak 45 km, protéká celkem 3 okresy a rovněž i naším katastrem.
6. prosinec: Oblíbená předvánoční akce, na které se podílí obec Hněvotín ve spolupráci se ZŠ a MŠ a všemi místními spolky.
8. Keramo: Podnik Keramo v obci působil již od normalizace, po revoluci připadl panu Karlu Horákovi, pod jehož vedením nadále prosperoval a keramické výrobky vyvážel po Česku i do okolních států Evropy. O podniku je pojednáváno zejména v kronikách z 90. let.
10. Doležal: Starostou se stal po komunálních volbách v listopadu 1990. V květnu 1991 z funkce ze zdravotních důvodů odstoupil, na jeho místo nastoupil dosavadní místostarosta Jan Bernát.
11. vápenec: Těžba vápence má v okolí obce dlouholetou tradici. Těžil se i v okolí Velkého Kosíře – dnes se v místech lomů nachází NPP Státní lom a NPP Růžičkův lom.
12. MAN: Nové vozidlo značky MAN pro přepravu osob obdrželi místní hasiči v prosinci 2020 jako náhradu za dosluhující vůz značky AVIA, který byl obcí odprodán. Článek ve Zpravodaji 6/2020.
13. máje: Tradiční oblíbená akce probíhající již po několik let v květnu u hasičské zbrojnice.
15. Večeřová: Paní Alena Večeřová se ředitelkou školy stala po nečekané smrti tehdejšího ředitele pana Vladimíra Čuky st. v roce 1991. Funkci pak zastávala až do roku 2005.
17. Dolany: Obci jej darovali manželé Kouřilovi. Zmíněno ve Zpravodaji 6/2020.
19. Gladiátor: Tyto velké probíhaly na hřišti FC v letech 2014 a 2018, týmy složené z místních dospělých a dětí se utkaly v mnoha zajímavých disciplínách a soupeřily o titul Gladiátora obce.
20. neštovice: Tato z dnešního pohledu banální nemoc uzavřela hněvotínské školy v únoru 1919. Tématu „epidemie v obci“ se věnoval článek ve Zpravodaji 2/2020.
23. tvarůžky: Výrobě a prodeji tvarůžků se od dávných dob věnovalo mnoho obyvatel Hněvotína. Během let se výroba tvarůžků rozšířila do dalších míst na Moravě až jejich velkovýroba zakotvila v Lošticích.
25. Beruška: Mateřský klub Beruška funguje v budově MŠ již několik let, pořádá aktivity pro maminky s nejmenšími dětmi, v roce 2020 proběhl i první příměstský tábor pro děti předškolního věku.
26.Výrovka: Objekt Výrovky využívají myslivci pro své akce, ale i obec při výdeji občerstvení – např. při novoročním výšlapu.
27. FIT run: Závod pro rodiny s dětmi uskutečněný na místní FIT stezce v roce 2017. Akci byl věnován článek ve Zpravodaji 4/2017.
28. Mlčochů: Místní obchod se smíšeným zbožím provozovala rodina Mlčochových od počátku 90. let až do roku 2017. Název „U Mlčochů“ prodejna nesla od roku 2001.
30. Drakiáda: Mezi dětmi oblíbená akce MŠ spojená se soutěží o nejlepšího po domácku vyrobeného draka se na hřišti FC koná od konce 90. let. Zdrojem informací o této akci jsou jak Zpravodaje, tak obecní kroniky.
32. LENA: Prodejna se od konce roku 1991 nacházela v budově pošty a lidem nabízela prodej textilu a obuvi. Sortiment zboží se během let rozšiřoval až do roku 1996, kdy byla prodejna zrušena.
33. Hublík: Ing. Jan Hublík se svou firmou místní měšťanku vystavěl v letech 1928 až 1929. Jeho firma vybudovala i olomoucké krematorium nebo Záložnu v Příkazech. Zmíněno v článku ve Zpravodaji 5/2020.
34. Na Skále: NPP Na skále byla vyhlášena roku 1977 z důvodu zachování významných stepních společenstev na devonském vápenci. Roste zde mnoho druhů rostlin, některé se nikde jinde v Česku nevyskytují.
37. mateřídouška: Mateřídouška vejčitá kraňská je vzácný druh mateřídoušky, který mimo NPP Na skále neroste nikde jinde v Česku.
40. zabijačka: Akce spojená s ukázkou porcování prasete, roku 2020 došlo společně s ní i na vystoupení místních seniorů v ochotnickém představení „Dařbuján a Pandrhola“, zmíněno ve Zpravodaji 2/2020.
41. AbraDabra: Šestého ročníku tábora spolku ProVás, který se uskutečnil v areálu UPOL v Pastvinách se zúčastnilo kolem 70 malých čarodějů a 20 vedoucích.
43. Kosířsko: Svazek obcí vznikl roku 2001, sídlo se nachází v Těšeticích, jeho součástí je 9 obcí, včetně Hněvotína. Mikroregion stojí např. za stavbou rozhledny na Velkém Kosíři.


Výsledná tajenka zní:

RUDOLF ALBRECHT byl prvním poválečným PŘEDSEDOU MNV ŘEDITELEM ŠKOLY v letech 1945 – 1955.
Inicioval stavbu BUDOVY KD a výrazně se podílel na místním společenském životě.


Budeme se těšit u luštění další „Hněvotínské tajenky“!

Připravili: Lukáš Koníček a Adam Niessner

To Top